Kistor och urnor

Kistor och urnor

Valmöjligheterna är stora. De enklare kistorna är tillverkade av träfiberskivor, de mer påkostade av massivträ. Kistans inredning och utrustning varierar beroende på prisklass. Natur är den mest miljöanpassade kistan, helt tillverkad av naturligt och förnyelsebart material, utan en enda spik eller skruv. Locket förseglas med träpluggar. Locken till kistorna är antingen lösa och skruvas fast eller uppfällbara med gångjärn och försedda med nyckellås. Den mest exklusiva kistan, Continental, har ett tvådelat, uppfällbart lock.

Eldbegängelse, eller kremering, innebär att kistan med den avlidne bränns och att askan placeras i en urna för senare gravsättning. Gravsättningen kan ske på flera olika sätt. Urnan kan placeras under jord i en grav med plats för en eller flera urnor. Urnan kan i de flesta fall även placeras i en befintlig familjegrav.

Här kan du se våra kistor och urnor

Länk till Fredahls >>

Las vidare: