Försäkringar

Försäkringar

Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl.

Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet. Tänk också på specialförsäkringar som är vanliga, exempelvis cykel- eller urförsäkringar.

Abonnemang
För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Banker m.m.
Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerd. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

Las vidare: