Auktorisation

Auktorisation

Idag finns drygt 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige. Samtliga av dessa har en tydlig skyltning där du återfinner auktorisationssymbolen.

Gemensamt för dessa byråer är att de alla är privatägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att i alla lägen kunna hålla högsta kvalitet och professionalism utan att förlora det personliga engagemanget.

Läs mer om de höga krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå >>